Välkommen till EU TAK
[ SAMARBETSPARTNERS ]
Välkommen till EU TAK
Välkommen till EU TAK
Företaget Referensprojekt Material & Garantier Kontakta oss Startsidan
 
» Isolering
» Tätskiktsgarantier
» UNIC™
» Övrigt material
Isolering


Har ni dyra uppvärmningskostnader kan det vara en god idé att tilläggsisolera taket. Låt oss utföra en "Energiberäkning" så ser man snabbt om denna lösning är intressant.

Genom att värmeisolera taket minskar du effektivt energiförlusterna från byggnaden. Taket är den byggnadsdel där man normalt gör största energivinst i förhållande till investeringen. Eftersom isolering är heltäckande och bärande erfordras inte dyra och energislösande köldbryggor i form av reglar eller balkar genom isoleringen.
Producerad av Roxx Auderis Webbyrå AB